Ginekolog wodzisław śląski prywatnie
Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne. Powinny one stanowić logiczne uzupełnienie badań klinicznych. Do badań podstawowych (poza grupą krwi) należy określenie składu morfologicznego krwi (jako minimalną granicę wartości przed zabiegami programowymi przyjmuje się Hb =110 g/l =10 g%, u noworodków 120g/l i odpowiednio do tego inne wartości – tab. 1-2) oraz ogólne badanie moczu. Inne badania, jak poziom cukru, jonów i białka w osoczu, próby wątrobowe, próby czynnościowe nerek, określenie układu krzepnięcia – lcoagulogram itp., ułatwiają wyjaśnienie dalszych wątpliwości. Każde z badań musi być ocenione i w miarę potrzeby rozszerzone odpowiednio do rodzaju choroby zasadniczej i stwierdzonych współistniejących zaburzeń chorobowych.

Każda operacja stanowi okres potencjalnych zagrożeń, dlatego też historia choroby, która jest podsumowaniem dotychczas posiadanych informacji o chorym, powinna być aktualnie zakończona wnioskiem – decyzją wykonania takiego lub innego zabiegu. Jest to potrzebne nie tylko z prawnego punktu widzenia uporządkowana historia choroby ułatwia również wybór odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia, nie dających się nieraz przewidzieć przed zabiegiem, powikłań w czasie trwania zabiegu lub w okresie pooperacyjnym.

About the author

Related Posts