Poradnia ginekologiczna wodzisław śląski
Charakterystyczny obraz
Charakterystyczny obraz

Charakterystyczny obraz

Najgroźniejszym, na szczęście bardzo rzadkim powikłaniem tego rodzaju jest tamponada serca spowodowana odleżyną uszkadzającą ścianę prawego przedsionka (42). Powikłania tego nie obserwuje się w przypadku stosowania miękkiego cewnika z gumy sylikonowej. Niebezpieczne są tutaj sztywne cewniki z polietylenu. Jeżeli niemożliwe jest użycie cewnika sylikonowego, to jako zasadę przyjmuje się, że koniec cewnika wykonanego z innego materiału nie może przekraczać granicy połączenia żyły głównej górnej z prawym przedsionkiem. Sztywny cewnik wprowadzony do przedsionka może być również przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca.

Kolejnym powikłaniem są zmiany zatorowo-zakrzepowe w obrębie żyły głównej i jej dopływów oraz zatory tętnicy płucnej. Zakrzepy w obrębie żyły szyjnej lub podobojczykowej są prawdopodobnie zjawiskiem częstym, ale ze względu na bogate

krążenie oboczne nie dają zazwyczaj wyraźnych objawów klinicznych. Charakterystyczny obraz daje natomiast zakrzep w obrębie żyły głównej górnej – tzw. zespół żyły głównej górnej. Zakrzep ten powoduje upośledzenie odpływu żylnego z górnej połowy ciała, występują nasilone obrzęki twarzy, szyi i kończyn górnych oraz poszerzenie naczyń żylnycli tej okolicy, niekiedy również przesięk do jam opłucnej (1, 8, 15, 19, 29). Zastosowanie cewnika sylikonowego znacznie zmniejsza prawdo-podobieństwo wystąpienia zespołu. Zalecane są również środki przeciwzalcrzepowe jako działanie profilaktyczne (2).

About the author

Related Posts