Barbara ciszek ginekolog
Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą
Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą

Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą

Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą – niedodma, spowodowana zaleganiem gęstej wydzieliny,

– wysięk w jamie opłucnej, szczególnie przy zabiegach w klatce piersiowej,

– zapalenie płuc, którego przebieg jest uzależniony od możliwości zaka-żenia wewnątrzszpitalnego,

– zatorowość płucna, występująca szczególnie przy zabiegach ginekologicznych i u chorych z chorobami naczyń obwodowych,

– odma opłucnowa, najczęściej przy zabiegach w klatce piersiowej,

– obrzęk płuc jako powikłanie spowodowane niewydolnością układu krą-żenia (wady serca, przebyty zawał mięśnia serca),

– zespół ostrych zaburzeń oddechowych u dorosłych (ARDS – adult respiratory distress syndrome), do którego dochodzi na skutek wielu przyczyn, co zestawiono w tabeli 1.

Aby rozpoznać zapalenie płuc, należy uwzględnić kilka istotnych czynni-ków diagnostycznych, które zestawiono w tabeli 2.

Przy prowadzeniu diagnostyki różnicowej u chorych po zabiegu operacyj-nym, podejrzanych o wystąpienie powikłania pod postacią zapalenia płuc, nale-ży uwzględnić:

Wstrząs (septyczny, oparzeniowy i pourazowy) Zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze

Wdychanie gazów toksycznych (w tym tlenu w wysokich stężeniach) Zachłyśnięcie kwaśną treścią żołądkową Zatrucia lekami Zapalenia trzustki

Stosowanie krążenia pozaustrojowego Masywne przetaczania krwi. Rzężenia lub osłabienie odgłosu opukowego oraz:

– pojawienie się ropnej plwociny lub zmiana jej charakteru (np. bardziej zbita)

– wyizolowanie drobnoustrojów z krwi

– wyizolowanie drobnoustrojów z wydzielmy uzyskanej w wyniku:

aspiratu z tchawicy o szczoteczkowania oskrzelowego o biopsji ściany oskrzela lub tkanki płucnej

About the author

Related Posts