• Barbara ciszek ginekolog
  Jak się powinno zachować w takiej chwili

  -1. Wprowadź się w stan pełnego rozluźnienia. -2. Czujesz się zupełnie zrelaksowany. Wyobraź sobie, że wkrótce umrzesz. Zwróć uwagę na wszelkie odczucia i myśli, jakie mógłbyś mieć w takiej sytuacji. Co byś zrobił? Z kim byś o tym porozmawiał? Co byś powiedział? Nie spiesz się. Wyobraź sobie te sceny bardzo dokładnie. -3. Teraz wyobraź sobie, […]

 • Barbara ciszek ginekolog
  Interferon alfa

  GM-CSF może wywoływać w płucach nacieki zapalne z towarzyszącą eozy-nofilią (1,1-0,13,18, 21) o ostrym przebiegu klinicznym. Interferon alfa stosowany w leczeniu zapalenia wątroby typu C może po-wodować ostrą niewydolność oddechową wskutek rozlanych nacieków tkanki płucnej, identyfikowanych w badaniach biopsyjnych jako BOOP (3,17). IL-2. Immunoterapia za pomocą interleukiny 2 wiąże się z uogólnionym nasileniem przepuszczalności naczyń, […]

 • Barbara ciszek ginekolog
  Grupa niezwykle ważnych białek

  Podobnie ochronne funkcje pełni grupa niezwykle ważnych białek – in-hibitorów enzymów proteolitycznych, do których zalicza się a-l-antychymotryp- synę, a-l-antytrypsynę (PI) i inne inhibitory proteinaz serynowych, w tym ela- staz i kolagenaz. Inhibitory proteaz nie tylko chronią przed autodestrukq‘ą tkanek, uszkodzeniem kolagenu i elastyny, ale pośrednio wywierają wpływ regulacyjny niekiedy na odległe komórki (11). Ukazały się […]

 • Barbara ciszek ginekolog
  Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą

  Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą – niedodma, spowodowana zaleganiem gęstej wydzieliny, – wysięk w jamie opłucnej, szczególnie przy zabiegach w klatce piersiowej, – zapalenie płuc, którego przebieg jest uzależniony od możliwości zaka-żenia wewnątrzszpitalnego, – zatorowość płucna, występująca szczególnie przy zabiegach ginekologicznych i u chorych z chorobami naczyń obwodowych, – odma opłucnowa, najczęściej […]

 • Barbara ciszek ginekolog
  Decyzja co do rozległości zabiegu

  Czasami zdarza się, że decyzja co do rozległości zabiegu podejmowana jest podczas operacji. W takich sytuacjach (często nie przewidzianych przez lekarza lub gdy pacjent nie został poinformowany o takiej możliwości) chory budzi się po zabiegu i z przerażeniem stwierdza, jak bardzo naruszone zostało jego ciało. Bywa i tak, że wkrótce po pierwszej, wydawałoby się pomyślnej […]

 • Barbara ciszek ginekolog
  CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

  Chociaż wiedza społeczeństwa o chorobach układu krążenia jest większa niż o nowotworach złośliwych, to jednak uważam za istotne przedstawienie najważniejszych zagadnień. By przybliżyć tę problema-tykę, najpierw minimum informacji na temat budowy i fizjologii układu krążenia. BUDOWA I CZYNNOŚĆ/ Najistotniejszym narządem układu krążenia jest serce. Jest to mięsień, dzięki pracy którego krąży krew, a wraz z […]