• Ginekolog wodzisław śląski
  Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych

  Komórki nabłonka pęcherzyków płucnych typu II reprezentują 15 % całkowitej populacji komórek płuc. Ich zdolność do syntezy i wydzielania surfak- tantu i zdolność do regeneracji są dobrze udokumentowane. Mniej uwagi po- święcą się udziałowi pneumocytów typu II w powstawaniu zapalenia. W szeregu badań udowodniono, że mogą być one źródłem mediatorów zapalenia, takich jak pro- staglandyny, […]

 • Ginekolog wodzisław śląski
  Istnieje ponad 40 gatunków Legionelli

  Obecnie wiadomo, że istnieje ponad 40 gatunków Legionella, z czego około 2-0 jest odpowiedzialnych za zakażenia u ludzi. Najlepiej poznane z nich przed-stawiono w tabeli 1. Są to mikroaerofilne, pleomorficzne pałeczki Gram-ujemne o wymiarach -0,2 x -0,7 jim, słabo kwasoopome. W hodowlach in vitro rosną na aga-rze z dodatkiem węgla drzewnego, seryny, treoniny lub cysteiny. […]

 • Ginekolog wodzisław śląski
  INNE CHOROBY

  Zdarzają się też choroby spowodowane nieprawidłową, nieharmonijną aktywnością układu odpornościowego. Są to m.in. choroby „z autoagresji”, kiedy poszczególne elementy układu immunologicznego, nie współdziałając ze sobą należycie, atakują tkanki własne organizmu. Do tych chorób zaliczanych jest wiele schorzeń reumatycznych, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, łuszczyca, pęcherzyca i inne. Także choroby alergiczne są przejawem niewłaściwej reakcji […]

 • Ginekolog wodzisław śląski
  Dziecko w okresie pooperacyjnym

  Ważne jest określenie czasu pobytu dziecka na oddziale pooperacyjnym. Sala pooperacyjna może dobrze spełniać swoją funkcję tylko wtedy, kiedy przestrzega się zasady możliwie najkrótszego czasu pobytu w niej chorego i tylko przez okres, w którym dziecko wymaga wzmożonego nadzoru. Pobyt tu chorych dzieci w pełni przytomnych z wyrównaną czynnością oddechową i krążeniową, nie wykazujących zaburzeń […]

 • Ginekolog wodzisław śląski
  Dusznica bolesna i zawał

  Powyżej opisałem przypadki typowe. Dusznica bolesna i zawał mogą objawiać się również inaczej. Duży wpływ na samopoczucie chorego ma rozpoznanie i rokowanie. Rozpoznanie jest to stwierdzenie aktualnego stanu organizmu. Natomiast rokowanie jest to prognozowanie przebiegu choroby na podstawie badań statystycznych i doświadczeń. Gdy rozpoznanie jest właściwie zrozumiane przez pacjenta (nie wystarczy oczywiście stwierdzenie „Pan ma […]

 • Ginekolog wodzisław śląski
  Co działa w przypadku placebo?

  Zauważono, że lek wywiera większy wpływ na pacjenta wtedy, gdy wierzy on w jego skuteczność, oczekuje jego pozytywnego działania. Stąd biorą się olbrzymie sukcesy „cudownych leków”, których skuteczność słabnie, w miarę jak mija na nie moda. „CUDOWNY LEK”. Dobrym przykładem dla zilustrowania zjawiska „wiary w leki” może być historia krebiozenu, który w latach pięćdziesiątych był […]