• Zdrowie
  Jak rozlużnic się od wewnątrz?

  -1. Wprowadź się w stan pełnego rozluźnienia. -2. Dążąc do pogłębienia tego stanu i znalezienia się „na poziomie” wewnętrznego centrum, licz od 10 do 1, rozluźniając się coraz bardziej z każdym wydechem: 10,9,8, schodzisz głębiej i głębiej, 7, 6, 5, 4, schodzisz jeszcze głębiej, 3, 2, 1. -3. Osiągnąłeś bardzo głęboki poziom świadomości •- jesteś […]

 • Zdrowie
  Gram-ujemne bakteryjne zapalenia płuc

  Coraz częściej czynnikiem etiologicznym zapaleń płuc u chorych hospitalizowa-nych są bakterie Gram-ujemne, będące przyczyną ponad 5-0 % wszystkich przy-padków zakażeń płucnych. Za zapalenia płuc w największym stopniu są odpo-wiedzialne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae (Klebsiella, Escherichia coli, Proteuś), Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae i Legionella pneumophila. Obraz radiologiczny zapaleń płuc wywoływanych przez te bakterie zmie-nia się od […]

 • Zdrowie
  Geniusze

  Geniusze używają obu półkul – Leonardo da Vinci miał taki sam mózg jak my, ale używał go w szczególny sposób. Dzięki zawartym tu ćwiczeniom nauczysz się używania całego mózgu. Nauczysz się wykorzystywać wszystkie pokłady swojego umysłu i psychiki, tak jak czynią to geniusze. Dlatego też w naszych ćwiczeniach używamy obrazów – wizualizacja (prawa półkula) i […]

 • Zdrowie
  Endoskopia

  Endoskopia polega na oglądaniu wnętrza jam ciała przez wziernik (endoskop). Obecnie wykorzystuje się giętkie wzierniki wykonane z włókna szklanego (fiberoskopy), umożliwiające badanie nawet trudno dostępnych okolic takich narządów, jak np. żołądek (gastroskopia), jelito grube (kolonoskopia), jama macicy (histeroskopia), tchawica i oskrzela (tracheo- bronchoskopia). Endoskop zakończony odpowiednimi narzędziami po- zwala na pobranie próbek tkankowych ze zmienionych […]

 • Zdrowie
  Czy i Ty zaliczasz się do nich?

  Nie chodzi tutaj o budzenie fałszywej nadziei lub nierzeczywistych oczekiwań. Przebieg choroby nowotworowej bywa odmienny u różnych osób, podobnie jak różna jest u nich motywacja i siła woli, toteż nie można nikomu dawać żadnych gwarancji. WIARA Wielu lekarzy spotykało się z pacjentami chorymi na poważne choroby w tak zaawansowanych stadiach, że teoretycznie nie mieli oni […]

 • Zdrowie
  W ostrym zapaleniu serca

  W ostrym zapaleniu serca zawsze występują równocześnie, jedynie w różnym nasileniu, zmiany wysiękowe i wysiękowo-włókniste w obrębie wsierdzia, mięśnia i osierdzia. Mimo z reguły równoczesnego objęcia procesem zapalnym wszystkich 3 podstawowych warstw serca, w obrazie klinicznym mogą występować objawy zapalenia tylko jednej z nich, np. zapalenia osierdzia. Dalszy przebieg choroby reumatycznej może być różny. W […]